Visie

Alle gedrag is communicatie. Je kunt niet niet- communiceren (Watzlawick). Ieder mens heeft de mogelijkheid in zich tot communicatie. Het is de uitdaging voor de luisteraar om deze soms heel subtiele signalen van de ander op te merken en daar de juiste betekenis aan te verlenen.
De bereidheid om jouw manier van communiceren aan te passen aan de mogelijkheden van de ander en de intentie om door de ogen van de ander de wereld te zien, is een basishouding die veel kan opleveren en die ik nastreef.
Hoe jij kijkt naar de ander, bepaalt wat jij denkt en vindt van die ander en dit kleurt vervolgens jouw manier van communiceren.
Dit denken en vinden wordt vaak heel onbewust versterkt door de maatschappij waarin we leven.
Door het bewust maken van dit vinden en denken, de beeldvorming, wil ik mijn bijdrage leveren aan een manier van communiceren, dat ieder mens tot een gelijkwaardig mens maakt.

Mijn uitgangspunt is, dat mensen hun kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen en vervolgens durven inzetten. Door zelf helder te zijn in mijn boodschap en aanpak, wil ik andere mensen laten schitteren.
Clarent betekent dan ook "zij stralen/schitteren".

Sleutelwoorden in training en advisering zijn voor mij: vertrouwen, respect, creativiteit, betrokkenheid en een positief kritische insteek.

Laakse Laan 9 7207 NA Zutphen   06 18 78 52 28   marianwaanders@clarent.nl