Referenties

Huidige opdrachtgevers en afgeronde activiteiten.

Hanzeheerd
 • Trainingstraject 'Omgaan met de veranderende doelgroep in de ouderenzorg'

De Twentse Zorgcentra
 • Training 'Mijn neus als gids'

Ervaar het maar
 • Symposium 'Zintuigen in de schijnwerpers' 21 april 2016; mede-initiatiefnemer en organisator

Nijland en Kroes
 • Kerndocent in leergang MBO-EMB voor (assistent) begeleiders en ouders in zorg en onderwijs

Kinterview
 • 5-Daagse training 'Het horen van verstandelijk beperkte en zwakbegaafde aangevers, getuigen en verdachten' voor rechercheurs op Aruba en Sint Maarten
 • Training 'Het horen van licht verstandelijk beperkte en zwakbegaafde verdachten'
 • Follow-up 'Het horen van licht verstandelijk beperkte en zwakbegaafde verdachten'
 • Training 'Het horen van licht verstandelijk beperkte en zwakbegaafde personen in mensenhandelzaken'
 • Training 'Communicatie met kwetsbare personen'

Communicatie Advies Op Maat
 • Train de trainer traject methodiek DaadKracht bij Zideris in Rhenen
 • Train de trainer traject methodiek DaadKracht bij Driestroom in Elst
 • Training en implementatie Methodiek DaadKracht bij De Zijlen in Groningen
 • Training en implementatie Methodiek DaadKracht bij Estinea in Aalten
 • Samenwerking met ITS Nijmegen voor het trainen van interviewers voor het landelijk klantervaringsonderzoek rondom kwaliteit van bestaan (CQ-index)
 • Training 'De rest van je leven vanillevla' bij SOVAK in Terheyden
 • Training 'De rest van je leven vanillevla' bij PSW in Roermond
 • Symposium methodiek DaadKracht
 • Workshops tijdens ISAAC-NF Symposium 'De kracht van communicatie'

Politie Academie Apeldoorn
 • Tweedaagse module binnen de leergang 'Verhoor Kwetsbare Verdachten'

Stichting Perspectief
 • Training 'Toegankelijk openbaar vervoer'
 • Teamleider evaluaties 'Kwaliteit van leven'

Stichting Milo
 • Communicatie Competentie profielen
 • IkOOC individuele communicatie trajecten
 • Lid kennisplatform Behandelfilosifie

Spottraining
 • Training 'Dagbesteding voor mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking'
 • Training 'Hechting' voor Pameijer in Rotterdam
 • Workshop 'Geur en communicatie'

Vilans
 • Workshop 'De rest van je leven vanillevla' op EMB congres in Zwolle

Loeff & Partners
 • Training 'Opvang van collega's bij emotionele gebeurtenissen'
 • Training 'Voorkomen van/omgaan met agressie'
 • Training 'Persoonlijke effectiviteit'

GGNet Warnsveld
 • Traject 'Beeldvorming en communicatie LVG'

OTA
 • Gastspreker op het congres 'Luister naar de trommelaar', georganiseerd door Ries van den Nieuwenhuizen

Cerein
 • Training 'Versta jij mij?'
  Deze training geeft inzicht en handvatten voor de communicatie bij mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking
 • Training 'Dagbesteding voor mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking'

BOSK
 • Workshop 'De rest van je leven vanillevla' op landelijke BOSK-dag 'Visualiseren van taal'

ROC Deventer
 • Workshop 'Totale Communicatie' voor verschillende opleidingen

ROC Mondriaan
 • Workshop 'Communicatie en verstandelijke beperking' voor docenten

Stichting Zozijn
 • Ontwikkelen van de workshop 'Weet raad met de verwantenraad'
 • Individuele coaching

Laakse Laan 9 7207 NA Zutphen   06 18 78 52 28   marianwaanders@clarent.nl